logo-tipco

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. ธุรกิจผลิตภัณฑ์พืช ผัก และผลไม้

ผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้

ลักษณะของผลิตภัณฑ์พืช ผัก และผลไม้แปรรูป ดังนี้

 1. สับปะรดกระป๋อง (Canned Pineapple)
 2. น้ำสับปะรดเข้มข้น (Pineapple Juice Concentrate)
 3. สับปะรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crushed)
 4. สับปะรดบรรจุในถ้วยพลาสติก (Pineapple in plastic cup)
 5. สับปะรดบรรจุในถุง retort pouch (Pineappple in retort pouch)
 6. ผลไม้รวมบรรจุในถ้วยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup)
 7. น้ำว่านหางจระเข้แช่แข็ง (Frozen Aloe Vera Juice)
 8. ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง
 9. แกนสับปะรดอบแห้ง (Dehydrated Pineapple core) และมะม่วงอบแห้ง แบบน้ำตาลน้อย (Dehydrated Mango)
 10. น้ำผลไม้บรรจุแก๊สในกระป๋อง (Sparkling Juice in Can)

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และการเกษตร

 
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

              ธุรกิจสารสกัด เป็นธุรกิจรับจ้างผลิตสารสกัดจากพืชและสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพในการสกัด และมีระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยธุรกิจสารสกัด ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ อบแห้ง บดผงและผลิตเป็นสารสกัด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมี 2 รูปแบบหลัก

 1. บริการรับจ้างสกัดสารสกัดจากพืชและสมุนไพรตามความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางและยา (OEM)
 2. สกัดและจำหน่ายสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางและยา (Ingredient)

 

ผลิตภัณฑ์การเกษตร

              ธุรกิจการเกษตร ดำเนินธุรกิจวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและการเพาะปลูก โดยผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ที่มีเอกลักษณ์ด้านรสชาติและคุณค่าทางอาหารที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. ธุรกิจเครื่องดื่ม

น้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม

 1. ทิปโก้น้ำผลไม้ พรีเมียม บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร, 970 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
 2. ทิปโก้ สควีซ น้ำผลไม้และน้ำผักผสมผลไม้รวม พรีเมียม แบบพาสเจอร์ไรส์ บรรจุในกล่อง 300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
 3. ทิปโก้ เวจจี้ น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม พรีเมียม บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
 4. ทิปโก้ โปรไฟเบอร์ น้ำผักผสมน้ำผลไม้และใยอาหารรวม พรีเมียม บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร
 5. ทิปโก้ คูลฟิต น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตรและ 1 ลิตร
 6. ทิปโก้ ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ น้ำทับทิมสกัดเข้มข้น บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร
 7. ทิปโก้ ซุปเปอร์คิด น้ำผลไม้และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% สำหรับเด็ก บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร
 8. ทิปโก้ แอปเปิ้ลไซเดอร์ เครื่องดื่มน้ำทับทิม ผสมน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร
 9. ทิปโก้ น้ำแอปเปิลผสมน้ำผลไม้รวม พรีเมียม สูตรหวานน้อย บรรจุในกล่องขนาด 180 มล

ผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติบรรจุขวด

 1. ออรา น้ำแร่ธรรมชาติ 100% บรรจุขวดขนาด 330 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร จากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 2. อควอเร่ น้ำแร่ธรรมชาติ 100% บรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร จากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่ ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net

COPYRIGHT 2016 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO FOODS PCL. | SITEMAP | POLICY